ДАВХРААЛАГ

Нэлээд давхраа бүхий - Давхраалаг алаг нүдэт монгол бүсгүйг зэрэвхэн харсан аян замын хүмүүс. дэлгэрэнгүй...