ДАВХРААТАХ

Давхраа бий болох, давхраа тогтох: нүд давхраатах (нүдэнд давхраа гарч ирэх, давхраа тогтох) - дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгорзул.