ДАВХРАЛДАХ

1. Хоёр болон түүнээс дээш тоотой зүйлийн давхар болох, дээр дээрээ гарах, дээр дээрээсээ давхарлах: дэлгэрэнгүй...


2. Давхцах, давхардах: ажил дээр дээрээсээ давхралдах (олон ажил нэг дор овоорох).

давхралдан ойчих бие бие дээрээ дарж унах
ажил дээр дээрээсээ давхралдах олон ажил нэг дор овоорох