ДАВХЦАХ

1. Олон юм зэрэг давхарлан тохиолдох: ажил давхцах (олон ажил зэрэг тохиох), амьсгаа дэлгэрэнгүй... (амьсгалахад хүндрэлтэй болох, амьсгаадах) - Зүрх хөөрөн амьсгаа давхцах шиг болоод хүйтэн хөлс чийхрах ажээ. Ж. Пүрэв. Аянга., бодол давхцах (элдэв бодол ар араасаа хөврөх), зовлон давхцах (зовлон бэрхшээл ойр ойрхон ирэх), өвчин давхцах (нэг өвчин дээр өөр өвчин нэрмэх) - Олон ажил давхцан ундарч, тухтайхан цай ууж, тохьтойхон амрах завгүй болсон. Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй мөр., давхцах дарцах [хоршоо] (ажил явдал ар араасаа давхардах);


2. Амьсгаа дээрдэх, амьсгал түргэсэх - Түүний сэтгэл ихэд хөдөлснөөс амьсгаа нь давхцан үг хэлж болохгүй байв. С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө.

ажил давхцах олон ажил зэрэг тохиох
амьсгаа давхцах

амьсгалахад хүндрэлтэй болох, амьсгаадах

бодол давхцах элдэв бодол ар араасаа хөврөх
зовлон давхцах зовлон бэрхшээл ойр ойрхон ирэх
өвчин давхцах нэг өвчин дээр өөр өвчин нэрмэх
давхцах дарцах ажил явдал ар араасаа давхардах