ДАВЧ I

1. Бариу: давч гутал (бариу гутал), давч хувцас (багадсан хувцас, бие барьсан дэлгэрэнгүй...


2. Бачуу нарийн: давч зам (бачуу нарийн зам) - Давч нарийхнаар нь харайгаад, дөрвөн хар савраа хүргэлгүй гарав. дэлгэрэнгүй...
3. Ухааны цараа муутай: давч ухаан (ялихгүй богино сэтгэлэг);
4. Барилгын тааз нь намхан, зай багатай: давч өрөө (зай муутай тасалгаа);
5. Түргэн түргэн: давч амьсгалах (түргэн түргэн амьсгалах);
6. Хэтэрхий богино, тулгам: давч хугацаа (тун богино, бачим хугацаа), яаруу давч [хоршоо] (цаг бачим, тулгам нь);
7. Сав суулганы цээл нь богино: давч давхар лааз (амсар хүзүү явцуу нь).

давч гутал бариу гутал
давч хувцас багадсан хувцас, бие барьсан хувцас
давч зам бачуу нарийн зам
давч ухаан ялихгүй богино сэтгэлэг
давч өрөө зай муутай тасалгаа
давч амьсгалах түргэн түргэн амьсгалах
давч хугацаа тун богино, бачим хугацаа
яаруу давч цаг бачим, тулгам нь
давч давхар лааз амсар хүзүү явцуу нь
Ижил үг:

ДАВЧ II