ДАВЧДУУЛАХ

1. Хэтэрхий давч, зай муутай болгох;


2. Бачимдуулах - Нээж өгнө шүү дээ гэсэн бодол дахин чээжийг нь давчдуулах мэт боллоо. Ж.Пүрэв. Гурван дэлгэрэнгүй...