ДАВЧИХ

1. Байн байн давирах: морио давчих (морио зогсоо зайгүй давирах) - Морио давчих нь холоос дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл;


2. Агдах, тэвдэх.