ДАВЧ II

Далны яс: тарваганы давч (тарваганы далны яс).

Ижил үг:

ДАВЧ I