ДАВЧДАХ

1. Хэтэрхий давч; зай муутай болох, байх: өрөө давчдах (өрөө тасалгааны зай нь багадаж бачуурах), дэлгэрэнгүй...


2. Тулгамдах, цаг хугацаа хэтэрхий богино болох: хугацаа давчдах (хугацааны богинод шахамдах) - Даанч хоног хугацаа давчдан яах ч дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл;

3. [шилжсэн] Сандрах бухимдах: давчдан сандрах (бачуурах);
4. Амьсгал бачим болох, бачимдах: амьсгал давчдах (уужуу амьсгал авч болохгүй болох) - Ингэж бодохоос амьсгал давчдаж, хоолой дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун., дотор давчдах (дотор муухайрах).

өрөө давчдах өрөө тасалгааны зай нь багадаж бачуурах
хашаа давчдах хашаа жижигдсэнээс шахалдах, цухал үүсэх
хугацаа давчдах хугацааны богинод шахамдах
давчдан сандрах бачуурах
амьсгал давчдах уужуу амьсгал авч болохгүй болох
дотор давчдах дотор муухайрах