ДАВХЦУУЛАХ

Олон ажил үйлийг зэрэг гүйцэтгэх: ажлаа давхцуулах (цагаа хуваарилж чадаагүйгээс олон ажил нэг дор дэлгэрэнгүй...

ажлаа давхцуулах цагаа хуваарилж чадаагүйгээс олон ажил нэг дор бөөгнөрөх
дээр дээрээс нь давхцуулах а. Бачим яаруу ажил ар араасаа ундран гарах; б. Ажил үйлийг алгуурласаар цагийг тулгах
хийснээ давхцуулах хийснээ дахин дахин давтах