ДАВЦ

Давах чадал: давц муутай (давах чадал сайнгүй), давц сайтай (давах чадалтай) - дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.

давц муутай давах чадал сайнгүй
давц сайтай давах чадалтай