ДАВХРААТАЙ

Давхраа II бүхий - Тансаг үнэгэн лоовуузын дороос давхраатай хар нүд гялалзаж харагдана. дэлгэрэнгүй...