ДАВХРААТ

Давхраа бүхий: давхраат алаг нүд (нүдний аньсагад гүн нугалаас бүхий торомгор нүд) - Гэрэл татсан дэлгэрэнгүй... Р.Чойном. Залуу нас., давхраат галт уул (шовгор хэлбэртэй оройн хэсэг болох шоовон нь үелсэн олон давхар бөсөл чулуулгаас тогтсон галт уул), давхраат мандал (тропомандлын доод талд их өргөрөгт наймаас арван километр экватор орчим арван зургаагаас арван найман километр өндрөөс эхлэн тавиас тавин таван километрт хүртэл үргэлжилсэн хийн мандлын нэг үе).

давхраат алаг нүд нүдний аньсагад гүн нугалаас бүхий торомгор нүд
давхраат галт уул шовгор хэлбэртэй оройн хэсэг болох шоовон нь үелсэн олон давхар бөсөл чулуулгаас тогтсон галт уул
давхраат мандал тропомандлын доод талд их өргөрөгт наймаас арван километр экватор орчим арван зургаагаас арван найман километр өндрөөс эхлэн тавиас тавин таван километрт хүртэл үргэлжилсэн хийн мандлын нэг үе