давхраат мандал
тропомандлын доод талд их өргөрөгт наймаас арван километр экватор орчим арван зургаагаас арван найман километр өндрөөс эхлэн тавиас тавин таван дэлгэрэнгүй...