ДАВХРАА III

Уланд нь эсгий давхарлан хийсэн монгол гутал: давхраа өмсөх (давхар ултай монгол гутал өмсөх) - дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл.