ЯАХ

Үйлт нэрийн хэлбэрээр байгаа асуух төлөөний үг; хэрхэх: яах аргагүй (а. Учир зүйг эрж арга олохгүй дэлгэрэнгүй...

яах аргагүй а. Учир зүйг эрж арга олохгүй бэрхшээх, гайхахад хэлэх үг; б. Яагаад ч үл болох
яах вэ а. Лавлан асуухад хэлэх үг; б. Ажил үйлийг шаардан тулгахад хэлэх үг; в. Зөвшөөрөхөд хэлэх үг
тэр яах вэ түүнийг анзаарах хэрэггүй
яах чинь вэ хүний үг, явдал хэргийг буруушаахад хэрэглэх үг
яах нь вэ хэрхэх нь вэ
яах билээ а. Юу хийвэл зохих вэ, Хэрхэх билээ - Ноён үнэхээр дээд төрлийн хүн болохоор би хаа хэндээ хэлэх вэ, тавилан ийм хойно бүсгүй хүн яах билээ С.Удвал их хувь заяа.,; б. Саад бэрхшээлтэй зүйл тохиолдоход бачимдан хэлэх үг
яах юм бэ хэрхэхийг лавлахад хэлэх үг
яавал дээр вэ бэрхшээлтэй үйл явдал тохиолдож, ихэд бачимдахад өгүүлэх үг
яавал яаг өөрөө мэдэг
яавал яатугай дураараа болог
яавал сайн учрыг олохгүй зүйлд арга зүйг асууж лавлахад хэрэглэх үг
яагаа вэ юу болоо вэ
яагаа ч үгүй а. Юу ч хийгээгүй, ямар ч юм болоогүй - Тэр яагаа ч үгүй зүгээр л сууж байна. Яриа; б. Юмны дуусах болоогүй, хэмжээндээ хүрээгүй
ажил тарах яагаа ч үгүй ажил тарах болоогүй
яадаг юм бэ тоомсорлохгүй, зөвшөөрөхгүй байгаагаа илэрхийлэх утгатай үг
яадаг билээ яах, хэрхэх билээ
яаж ийж үйл хэргийг бүтээх, гүйцэтгэхэд арай чармайн өнгөрүүлсэн нь