ЯВ II:

яв тав ~ яв цав (яг таг, илүү дутуугүй, нэн нийцтэй, тохиромжтой), яв тав бэлтгэх дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЯВ I

ЯВ III:

ЯВ IV