ЯВАГЧАР

Имрэхэд чахарсан дуу гардаг, хадны хөндий, газрын хөрсөн дор тогтсон нэг зүйл хужир, түлсэн тарианы үнс ч гэдэг; дэлгэрэнгүй...