ПҮҮЛЭГЧ

Пүүгээр хэмжигч, пүү ажиллуулагч.

вагон жин хөдөлгөөн ба хөдөлгөөгүй хоёр төрөл дотроо ачаа хүлээн авах тавцангийн урт нь 1250 мм, 6900 мм, 14500 мм, 17000 мм автомашины жин мөн адил тавцангийн уртаас шалтгаалан 60 т, 100 т, 120 т, 150 т, 200 т байна.

Жишээ нь: урт бүрэлдэнүүнтэй галт тэргэнд хөдөлгөөнт хэмжлийн вагон жингээр 3-10 км/цаг 3-25 км/цаг, 3-40 км/цаг гээд олон төрөл, вагоныг хос дугуйн голоор тоолох, тэргэнцэр бүрээр тоолох, бүтэн вагоноор тоолох, Автомашиныг нэг чиргүүлтэй хоёр чиргүүлтэй зогсоох буюу явуулах гээд олон төрөл байна.

Зочин 2024-03-11 13:31:12


вагон жингийн автоматжуулсан ажлын байранд суудаг ажилчинг оператор буюу жинлэгч гэдэг пүү гэдэг дээр үеийн хятад үгнээс гаралтай үг.

Жишээ нь: Автомашины жингээр ачаатай болон хоосон машиныг жинлэх үед хэдэн тонноор нурмаг ачаагаа авч байгаа болон түгээж байгааг хянах үүрэг гүйцэтгэдэг ажилтан юм.

Зочин 2024-03-11 13:41:00