ПҮҮСТЭЙ

Пүүс бүхий - Энгэртээ хоёр толгойтой хар бүргэд дүрсэлсэн пүүстэй шар дээлтэй морьтой хүн гараад ирлээ. дэлгэрэнгүй...