ПЭЛБЭГЭР

Хоол ихдэж, дотор эвгүйрхэх байдал.

пэлбэгэр (зөөлөвтөр) зүйл

арьсыг хага ярахад хальстай юм шиг пэлбэгэр (зөөлөвтөр) зүйл тааралдах

Зочин 2018-02-02 17:40:02