ПЭМБИЙХ

Пэмбэгэр болох, бэмбийх - Хорь гучин жилийн өтөг бууц хуримтлагдсаар байгаад пэмбийсэн хар юм, хонхор газар нь дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл суудал.