ПҮҮС I

1. Орон сууцны үүдэнд байгуулсан лангуу, багавтар дэлгүүр мухлаг - Хаврын дулаан сайхан өдөр Ховд хотын гудамжаар дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа;


2. Хэд хэдэн худалдаа, үйлдвэрийн газрыг нэг эзний захиргаанд нэгтгэсэн нь.

Ижил үг:

ПҮҮС II