ЯВАЛТ

Явах үйлийн үр дүнг заасан нэр - Ойрын бэлчээрийн өвс ногоо муудаж, хот бэлчээрийн ба бэлчээр усны хоорондын зай дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.