ЯВАЙГҮЙ

1. Цог жавхаагүй, чалх муутай, царай зүс муутай: явайгүй харагдах (цог жавхаагүй, сул дорой дэлгэрэнгүй...


2. Цаашдаа явц муутай, нэлээд газар авсан: явайгүй өвчин (нэлээд газар авч хүндэрсэн өвчин).