ЯВ III:

яв хийх (а. Эвдэрсэн, хагарсан юмны салсан эвээрээ яв цав нийлэх; б. Хоорондын үг ярианы яг таг дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЯВ I

ЯВ II:

ЯВ IV