яавал сайн
учрыг олохгүй зүйлд арга зүйг асууж лавлахад хэрэглэх үг