ЯАХАН

Юмны чухам байдал учрыг асуухад хэлэх үг; хэрхэн: яахан мэдэх (хэрхэн, яаж мэдэх) - Үнэндээ хүний дэлгэрэнгүй... Д.Гарамжав. Нэгэн өглөө., яахан чадах билээ (хэрхэн, яаж чадах билээ) - Ганц гартай хүн хоёрыг холбож, холыг ойртуулж яахан чадах билээ. Д.Цэдэв. Айргийн амт.