яах аргагүй
а. Учир зүйг эрж арга олохгүй бэрхшээх, гайхахад хэлэх үг; б. Яагаад ч үл болох