яагаа ч үгүй
а. Юу ч хийгээгүй, ямар ч юм болоогүй - Тэр яагаа ч үгүй зүгээр л сууж байна. Яриа; б. Юмны дуусах болоогүй, хэмжээндээ хүрээгүй