яах чинь вэ
хүний үг, явдал хэргийг буруушаахад хэрэглэх үг