ЭЕ I

1. Эв, эв хав: эе таарах (юмны эв гав нь таарах), эе зүй [хоршоо] (юмны тохироо), дэлгэрэнгүй...


2. Нийлэмж, зохимж, зохис: эеэр (сэтгэлд зохистой, санасан ёсоор), эеэр бүтэх (аливаа юмыг зүй зохисоор, эв дэлгэрэнгүй...
эе таарах юмны эв гав нь таарах
эе зүй юмны тохироо
эе эв а. Хүмүүсийн эвтэй найрсаг харилцаа; б. Эв дүй
эеэр сэтгэлд зохистой, санасан ёсоор
эеэр бүтэх аливаа юмыг зүй зохисоор, эв түнжинтэй хийж бүтээх
эе зохис а. Тухайн байдалд нийцэх зохицох байдал; б. Эв зүй
эе нийлэмж юмны зүй зохис, нийц
эв эе хүмүүсийн элэгсэг дотно харилцаа
эе найр хүмүүсийн нийлэмж, таарамж
эеэ бүү бар эврээн бүү хус эв найрамдлыг эрхэмлэх хэрэгтэй гэсэн санаа
эегүй хүн яг эрдэмгүй хүн таг эрдэм ном сур гэсэн санаа
Ижил үг:

ЭЕ II