ЭЕГҮЙ

1. Хүнтэй нийцгүй, таарамжгүй: эегүй хүн (хүнтэй таарч тохирохгүй таарамжгүй хүн), эегүй хүнд дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (хүнтэй эегүй нийцгүй хүнд найз нөхөр цөөн гэсэн санаа);


2. Тааруухан, зохимжгүй: эегүй явдал (ёс журмаас гажууд хэрэг явдал).

эегүй хүн хүнтэй таарч тохирохгүй таарамжгүй хүн
эегүй хүнд өстөн олон эмнэг моринд ташуур олон хүнтэй эегүй нийцгүй хүнд найз нөхөр цөөн гэсэн санаа
эегүй явдал ёс журмаас гажууд хэрэг явдал