ЭЕЛДЭГДҮҮ

Эелдэг байрын - Урсгал зөөлөн хараанд нь эелдэгдүү төлөв тодорхой харагдана. Д.Цэвэгмэд. Зохиолын түүвэр.