ЭЕЛҮҮЛЭХ

Бусад хүнээр аргадуулах: өөрийгөө эелүүлэх (хүн өөрийгөө бусдаар өрөвдүүлэх, аргадуулах).