ЭЕЛЭЛТ :

эелэлт хив малгай (бараан торгоор хийсэн малгай).