ЭЕЛДЭГ

1. Зан байдал ялдам зөөлөн, нийлэмжтэй: эелдэг зан (ааш араншин сайтай, нийцтэй) - Зураач хүүхэн дэлгэрэнгүй.... Л.Дашням. Бурхантын цэцэг., эелдэг найртай [хоршоо] (зан харьцаа сайтай, ялдам зөөлөн), эелдэг зөөлөн [хоршоо] (зан ааш ялдам зөөлөн, найртай), эелдэг эерүү [хоршоо] (эелдэг эерүү), эелдэг зантай бүсгүйд эгч дүү олон [зүйр цэцэн үг] (бусадтай эвтэй нийцтэй бол анд нөхөр олонтой байж, ажил үйлс түргэн бүтдэг гэсэн санаа).

эелдэг зан ааш араншин сайтай, нийцтэй
эелдэг найртай зан харьцаа сайтай, ялдам зөөлөн
эелдэг зөөлөн зан ааш ялдам зөөлөн, найртай
эелдэг эерүү эелдэг эерүү
эелдэг зантай бүсгүйд эгч дүү олон бусадтай эвтэй нийцтэй бол анд нөхөр олонтой байж, ажил үйлс түргэн бүтдэг гэсэн санаа