эегүй хүн яг эрдэмгүй хүн таг
/ зүйр цэцэн үг /
эрдэм ном сур гэсэн санаа