ЭЕ II
/ хуучирсан /

Төрсөн эх: эе эх (өөрийн биеийг төрүүлсэн эх).

Ижил үг:

ЭЕ I