эеэ бүү бар эврээн бүү хус
/ зүйр цэцэн үг /
эв найрамдлыг эрхэмлэх хэрэгтэй гэсэн санаа