ЧАНАР

1. [гүн ухаан] Философийн категори, тухайн объектыг чухам тэрхүү объект болгож байгаа гол, тодорхой байдлыг дэлгэрэнгүй...


2. Аливаа юмны бодит шинж тэмдэг нөгөөгөөс ялгарах онцлог - Эдийн сайн чанараасаа, иргэний тарган сүүлнээсээ [зүйр цэцэн үг] дэлгэрэнгүй... чанар муутай ~ муу чанартай (а. Юмны яс чанар муу байдал; б. Хүний мөс чанар муу, зан байдал сайнгүй байдал), чанар сайтай ~ сайн чанартай (а. Юмны яс чанар бодит шинжийн илүү давуутай байдал; б. Хүний ноён нуруу, ханилгаа, зан байдал сайныг нь), чанарын сертификат (стандартад тохирсон таваарын чанарыг гэрчилсэн албан ёсны баримт бичиг), чанарын хувьсал (аливаа юмны тооны хувьслаас чанарын өөрчлөлт хувьсалд шилжин орох нь), чанарын ялгаа (тооны бус бодит шинжийн ялгаа), бодит чанар (юмны жинхэнэ яс мөс), мөн чанар (ямар нэгэн юмны дотоод агуулга, уг чанар, бусад зүйлээс ялгагдах онцлог), намч чанар (аливаа асуудалд намын байр сууринаас хандах нь), үнэн чанар (юмны жинхэнэ үнэн мөн шинж байдал), тоо чанар (аливаа юмны тоо болон үйлдэж хийсэн яс мөс), хуурамч чанар (үнэн биш, жинхэнэ биш чанар), чухам чанар (үндсэн агуулга), амт чанар [хоршоо] (амт болон шим тэжээл), байдал чанар [хоршоо] (юмны гадаад хэлбэр хийгээд дотоод мөн чанар), өнгө чанар [хоршоо] (аливаа зүйлийн бодит шинж тэмдэг), утга чанар [хоршоо] (юмны агуулга, бодит шинж тэмдэг), чанар чансаа [хоршоо] (юмны яс чанар) - Адууны маань чанар чансаа сайжрах юм бишүү. Б.Ринчен. Монгол бичгийн хэлний зүйн удиртгал., шинж чанар [хоршоо] (байдал төлөв, төрх төлөв), яс чанар [хоршоо] (юмны чанар чансаа, эдэлгээ даах чадвар).

чанар муутай муу чанартай а. Юмны яс чанар муу байдал; б. Хүний мөс чанар муу, зан байдал сайнгүй байдал
чанар сайтай сайн чанартай а. Юмны яс чанар бодит шинжийн илүү давуутай байдал; б. Хүний ноён нуруу, ханилгаа, зан байдал сайныг нь
чанарын сертификат стандартад тохирсон таваарын чанарыг гэрчилсэн албан ёсны баримт бичиг
чанарын хувьсал аливаа юмны тооны хувьслаас чанарын өөрчлөлт хувьсалд шилжин орох нь
чанарын ялгаа тооны бус бодит шинжийн ялгаа
бодит чанар юмны жинхэнэ яс мөс
мөн чанар ямар нэгэн юмны дотоод агуулга, уг чанар, бусад зүйлээс ялгагдах онцлог
намч чанар аливаа асуудалд намын байр сууринаас хандах нь
үнэн чанар юмны жинхэнэ үнэн мөн шинж байдал
тоо чанар аливаа юмны тоо болон үйлдэж хийсэн яс мөс
хуурамч чанар үнэн биш, жинхэнэ биш чанар
чухам чанар үндсэн агуулга
амт чанар амт болон шим тэжээл
байдал чанар юмны гадаад хэлбэр хийгээд дотоод мөн чанар
өнгө чанар аливаа зүйлийн бодит шинж тэмдэг
утга чанар юмны агуулга, бодит шинж тэмдэг
чанар чансаа юмны яс чанар
шинж чанар байдал төлөв, төрх төлөв
яс чанар юмны чанар чансаа, эдэлгээ даах чадвар