ЧАНАРГҮЙ

Чанар чансаа муутай: чанаргүй байх (чанар чансаа муутай байх), чанаргүй бараа (яс дэлгэрэнгүй...

чанаргүй байх чанар чансаа муутай байх
чанаргүй бараа яс чанар муутай эд бараа
чанаргүй зээл хугацаандаа эргэн төлөгдөөгүй, хойшлогдсон, хугацаа алдсан зээл