ЧАНАРТАЙ

Чанарлаг, чанар сайтай: чанартай бараа (чанар сайтай, чансаатай бараа), чанартай дэлгэрэнгүй... (чанарлаг бүтээгдэхүүн), чанартай зүйл (чанар сайтай юм) - Гагцхүү чанартай зүйлийг өгүүлэх хэрэгтэй. С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол., чанартай хүн (хүний мөс сайтай хүн)

чанартай бараа чанар сайтай, чансаатай бараа
чанартай бүтээгдэхүүн чанарлаг бүтээгдэхүүн
чанартай зүйл чанар сайтай юм
чанартай хүн хүний мөс сайтай хүн