ЧАНГА

1. Сул гэдгийн эсрэг утга; дуу чимээний их: чанга дуутай (цовоо тод дуутай, их дуутай) - Оодон дэлгэрэнгүй... Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн үгийн далай., чанга хэлэх (тод хэлэх), олс дээсний эрч чанга байх (олс дээсний эрч нь сул биш байх), чанга гийгүүлэгч [хэл шинжлэл] (хэлэхэд өгүүлэх эрхтэн чангаран хэлэгдэх гийгүүлэгч), чанга эгшиг [хэл шинжлэл] (хэлэхэд, өгүүлэх эрхтэн хүчтэй хэлэгдэх эгшиг);


2. Хүчтэй ширүүн: чанга алгадах (хүчтэй алгадах), чанга ташуурдах (ширүүн ташуурдах) - Улам чанга дэлгэрэнгүй... Ч.Лхамсүрэн. Мамий Жукей хоёр., чанга түлхэх (хүчтэй түлхэх), чанга цохих (хүчтэй цохих);

3. Хууль цааз, зан чанар, сэтгэл санаа зэргийн чанд хатууг нь: чанга багш (хатуу чанд шаардлагатай багш), чанга дэлгэрэнгүй... (хатуу сэтгэл) - Сэтгэл чангатай хүн байсан юм. С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд., чанга шийтгэх (хатуу шийтгэх), хууль дүрэм чанга байх (хууль дүрмийн заалт, хэрэгжилт хатуу чанд байх), хатуу чанга [хоршоо] (а. Хууль цааз зэргийн нигүүлсэнгүй биш байдал; б. Хүний шийдэмгий, үл нугарах шинж чанар), чанга чанд [хоршоо] (хатуу чанд) - Хаан эдгээр тахимдуу үгүйд тэнгэрийн аянга лугаа хавсарч нэгэн адил чанга чанд хараахан элбэрэл тахимдуу үгүй ардыг цаазаар айлгана. В.Инжаннаши. Хөх судар., *чанга гар (зүрх зоригтой, хатуу зарчимч хүн) - Дөрвөн ойрдын төрийн алтан жолоо барих чанга гар хэрэгтэй болсон учрыг ойлгожээ. Б.Ринчен. Ану хатан., *чанга гартай (харамч хатуу) - Их данжаад та тун чанга гартай байх шив. Ж.Пүрэв. Хөгжмийн эгшиг;
4. Эд барааны нягт шигүү: чанга нэхээстэй (нягт нэхээстэй);
5. Уяа хүлээсний бат бэх: чанга баглах (бат бэх баглах), чанга барих (сайн барих), чанга боох дэлгэрэнгүй...
6. Юмны амт шимт хүчтэй: чанга гарсан архи (нэрмэл архины хүч ааг ихтэй), чанга эм (хүчтэй эм), хоолны давс дэлгэрэнгүй... (хоолны давс ихдэх).

чанга дуутай цовоо тод дуутай, их дуутай
чанга хэлэх тод хэлэх
олс дээсний эрч чанга байх олс дээсний эрч нь сул биш байх
чанга гийгүүлэгч хэлэхэд өгүүлэх эрхтэн чангаран хэлэгдэх гийгүүлэгч
чанга эгшиг хэлэхэд, өгүүлэх эрхтэн хүчтэй хэлэгдэх эгшиг
чанга алгадах хүчтэй алгадах
чанга ташуурдах ширүүн ташуурдах
чанга түлхэх хүчтэй түлхэх
чанга цохих хүчтэй цохих
чанга багш хатуу чанд шаардлагатай багш
чанга сэтгэл хатуу сэтгэл
чанга шийтгэх хатуу шийтгэх
хууль дүрэм чанга байх хууль дүрмийн заалт, хэрэгжилт хатуу чанд байх
хатуу чанга а. Хууль цааз зэргийн нигүүлсэнгүй биш байдал; б. Хүний шийдэмгий, үл нугарах шинж чанар
чанга чанд хатуу чанд
чанга гар зүрх зоригтой, хатуу зарчимч хүн
чанга гартай харамч хатуу
чанга нэхээстэй нягт нэхээстэй
чанга баглах бат бэх баглах
чанга барих сайн барих
чанга боох сайтар бөх боох
чанга ороох сайн ороох
чанга уях юмыг бөх бат уях
чанга гарсан архи нэрмэл архины хүч ааг ихтэй
чанга эм хүчтэй эм
хоолны давс чанга байх хоолны давс ихдэх