ЧАНГААМАЛ II

Дутуу ээдсэн сүүний хурууд: чангаамал мэрэх (дутуу ээдсэн сүүний хурууд мэрж идэх).

Ижил үг:

ЧАНГААМАЛ I