ЧАНГАД

Хатуу, чанд, хүнд: чангад барих (хатуу чанд барих) - Үнэн зүрхэнд, муу санааг чангад бариад хэрэггүй. дэлгэрэнгүй...