ЧАНГААХ

1. Юмнаас барьж татах, үгтээх: бүснээс чангаах (бүснээс нь татах), гараас чангаах дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Ажил хөдөлмөрийг удаашруулах, хойш татах: ажил хөдөлмөрөөс хойш чангаах (ажил хөдөлмөрийг удаашруулах, хойшлуулах) - дэлгэрэнгүй...
бүснээс чангаах бүснээс нь татах
гараас чангаах гараас нь татах
хормойноос чангаах хормойноос нь үгтээх
ажил хөдөлмөрөөс хойш чангаах ажил хөдөлмөрийг удаашруулах, хойшлуулах