ЧАНГААЛГАХ

1. Үгтээлгэх, татуулах: үсийг нь чангаалгах (үсийг нь хүнээр үгтээлгэх);


2. Олуул чангаах - Хоёр тийш нь чангаалгаж байв. Ши.Аюуш. Түүвэр зохиол.