чанар сайтай сайн чанартай
а. Юмны яс чанар бодит шинжийн илүү давуутай байдал; б. Хүний ноён нуруу, ханилгаа, зан байдал сайныг нь