чанарын хувьсал
аливаа юмны тооны хувьслаас чанарын өөрчлөлт хувьсалд шилжин орох нь